Centerpartiet säger nej till straffskatt på bilister

Mia Nordström är kritisk till förslaget till nya parkeringstaxor.

Under torsdagen presenterade den rödgröna majoriteten ihop med Liberalerna förslag på nya taxor för parkering i Uppsalas centralort. Enligt förslaget ska parkering avgiftsbeläggas med upp till 35 kronor i hela centralorten från våren 2017. Dessutom avgiftsbeläggs också parkering på kvällstid klockan 18-24.

 

- Det tycks vara lite vilda västern i Liberalerna, de verkar inte veta riktigt vad de tycker i den här frågan. I nämnden reserverade de sig mot det rödgröna förslaget ihop med Centerpartiet och övriga Alliansen. I kommunfullmäktige företrädde de ett eget alternativ som bland annat innebar att parkering på kvällstid fortsatt skulle vara avgiftsfritt. Nu tycker de alltså att det ska införas avgifter även på kvällstid. Höjda parkeringsavgifter kommer slå hårt mot cityhandeln, kultur och restaurangliv, säger Mia Nordström (C), 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

- Det här är en förändring som direkt slår mot landsbygden och handeln i centrum. De som har gång- eller cykelavstånd till butiker och service påverkas inte så mycket, men det blir dyrare för dem som behöver bilen. De kommer naturligtvis att i mesta mån välja att handla och uträtta andra ärenden på annat håll istället, säger kommunalråd Stefan Hanna (C).

Centerpartiet har föreslagit ett flertal förändringar för att skapa möjligheter för människor att resa mer hållbart, exempelvis pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafikknutpunkter och utbyggnad av laddstationer för elbilar i hela kommunen.

- Höjer man parkeringsavgifterna måste man erbjuda alternativ till att parkera i innerstaden, annars blir det i praktiken en straffskatt på människor som behöver bilen. De rödgröna och Liberalerna erbjuder inga alternativ, tvärtom så höjer de avgifterna i innerstaden, avgiftsbelägger parkeringar i ytterstaden och på tider som i dag är avgiftsfria, avslutar Mia Nordström.

Vid frågor eller för mer information, kontakta:

Stefan Hanna (C)
Kommunalråd

0767 61 85 43
stefan.hanna@uppsala.se

Mia Nordström (C)
2:e vice ordförande, gatu- och samhällsmiljönämnden
0705 29 76 29
mia.nordstrom@centerpartiet.se

Joakim Holmertz (C)
Politisk sekreterare

0725 80 62 33
joakim.holmertz@uppsala.se