Centerpartiet kritiska till hanteringen av EMA-ansökan

Ingress EU:s läkemedelsmyndighet EMA kommer inte att hamna i Uppsala om den flyttas till Sverige, istället kommer den att förläggas till Hagastaden i Stockholm. Det har meddelats av Christer Asp som leder arbetet med Sveriges ansökan om att bli nytt värdland för EMA. Arbetet har skötts på ett sådant sätt att Uppsala och Stockholm blivit rivaler som konkurrerar om EMA, snarare än samarbetspartners som kompletterar varandra för att öka Sveriges chanser att få hit EMA.

- Det är beklagligt att Sverige valt att ensidigt fokusera på att förlägga EMA till Hagastaden i Stockholm. Jag kan bara tolka det som att de som företrätt Uppsala misslyckats. Konkurrensen om EMA-etableringen står inte mellan Uppsala och Stockholm, utan mellan Sverige och andra EU-länder, främst Italien. Man borde ha låtit Stockholm och Uppsala komplettera varandra för att stärka hela Sveriges ansökan, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Den nya Stockholmsstadsdelen Hagastaden erbjuder konkurrensfördelarna närhet till Karolinska Institutet, gott om möjliga lokaler där EMA kan inhysas, samt stor hotellkapacitet i närområdet. I Uppsala finns emellertid de svenska myndigheterna Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Uppsala erbjuder också ett kortare avstånd till Arlanda och en bättre bostadsmarknad, samt stora Life Science-aktörer som GE Healthcare och Fresenius Kabi.

- Den svenska ansökan borde ha kombinerat Hagastadens och Uppsalas fördelar i sin ansökan istället för att väga dem mot varandra, det hade blivit en mycket konkurrenskraftig ansökan. En möjlig uppdelning hade kunnat vara att lokalisera EMA:s veterinärmedicinska verksamhet till Uppsala där vi har SVA och SLU, och övrig verksamhet i anslutning till Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna i Hagastaden, fortsätter Stefan Hanna.

- Det är himla tråkigt för Uppsala att chans efter chans till sådana här etableringar sjabblas bort. EMA, SGF Energys batterifabrik och Amazons serverparker är bara ett par aktuella exempel, avslutar Stefan Hanna.