Verksamhet med miljardomsättning kommunaliseras efter respektlöst upphandlingsförfarande

I måndags beslutade äldrenämndens arbetsutskott att med mycket kort varsel avbryta en miljardupphandling av särskilda boenden. Beslutet innebär också att de berörda boendena kommunaliseras, och hundratals äldre får därmed utan förvarning en ny huvudman. Centerpartiet är djupt kritiska till ärendets oprofessionella, senfärdiga och dåligt förankrade hantering, och anser att beslutsprocessens gång är oacceptabel.

- Det är anmärkningsvärt hur ett ärende som rör miljardbelopp kan komma från ingenstans och tas beslut om utan ordentligt beslutsunderlag på bara ett dygn. Så får det inte gå till, det är respektlöst gentemot skattebetalarna och de företag som deltog i upphandlingen. För mig är det dessutom självklart att ett ärende med så långtgående ekonomiska konsekvenser bör avgöras av nämnden och inte bara arbetsutskottet, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Den aktuella upphandlingen genomfördes under hösten 2016 med intentionen att ett eventuellt byte av huvudman skulle ske till halvårsskiftet 2017. Ett av företagen som deltog i upphandlingen överklagade emellertid resultatet med hänvisning till att det vinnande företaget inte fullt ut mötte de krav som ställts i upphandlingskriterierna.

- Överklagandet inkom till kommunen redan i höstas, men kommunen väntade tills nyligen med att eskalera ärendet till förvaltningsrätten. Signalen till företagen som deltog i upphandlingen blir naturligtvis att kommunen högaktningsfullt struntar i deras villkor för att driva bra verksamhet. Med den demografiska utmaning vi står inför vore det klokt av kommunen att jobba med företagarna, inte mot dem. Kvalitetsdriven konkurrensutsättning är ett av kommunens främsta verktyg för att säkerställa god omsorg för våra äldre, avslutar Stefan Hanna.