Alliansen storsatsar på tryggheten i uppsala

Centerpartiet och övriga Alliansen presenterade idag den största trygghetssatsningen någonsin i Uppsala. Alliansen har tagit fram en rapport som visar att tryggheten blivit sämre i Uppsala de senaste åren. I rapporten föreslås också Alliansgemensamma åtgärder om närmare 20 miljoner kronor för att vända utvecklingen.

Hela Alliansen i Uppsala har länge påtalat att Uppsala blivit mer otryggt och att den rödgröna majoriteten gör för lite för att vända utvecklingen. Både Centerpartiet och andra partier har också förordat att kommunen ska anställa ordningsvakter för att upprätthålla tryggheten i centrum. Tidigare i juni gick majoriteten Alliansen till mötes på denna punkt.

- Vi välkomnar den rödgröna helomvändningen i frågan. Att upprätthålla tryggheten är primärt Polisens uppgift, men så länge Polisen inte klarar av det menar vi att kommunen måste täcka upp med egna trygghetsåtgärder, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Utöver storsatsningen på ordningsvakter har Alliansen också presenterat åtgärder bland annat för att förstärka socialtjänsten, inrätta en trygghetscentral med ett särskilt trygghetsnummer och införa en 24-timmarsgaranti för samtal till vårdnadshavare av ungdom som begått brott.

- Jag är särskilt angelägen om att få till stånd en trygghetscentral dit människor kan ringa när de känner sig otrygga. Den ska kunna hjälpa till att samordna nattvandrare, ordningsvakter, socialtjänst och polis, och ta in observationer från kollektivtrafik och taxibolag, avslutar Hanna.

Här kan du ladda ned och läsa Alliansens trygghetsrapport, Allianssatsning för ett tryggare Uppsala. , 468.3 kB.