Centerpartiet: oacceptabelt att bygga igen seminarieparken

Onsdagen den 21 juni presenterade den rödgröna majoriteten ett nytt planförslag för Seminarieparken i Luthagen. Det nya förslaget innebär att delar av parken ska byggas igen för att husera 110 nya bostäder. Centerpartiet ser det som oacceptabelt att bygga bort stora natur-, kultur- och rekreationsvärden på det sätt som de rödgröna föreslår.

- Det här är ett stort svek av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Inför valet 2014 lovade de att Seminarieparken skulle bevaras och nu föreslår de att vi delvis ska bygga igen den. Parken är det enda större grönområdet i Luthagen, det måste vi bevara och inte bygga bort, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Seminarieparken i Uppsala är en av få seminarieparker som finns kvar i Sverige. Den är klassad som ett riksintresse och hyser stora kultur- och rekreationsvärden som Centerpartiet under inga omständigheter kommer bidra till att bygga bort. Centerpartiet vill istället utveckla parken till en kultur- och rekreationspark, och har som enda parti avsatt medel för detta i sin budget.

- Vi motsätter oss all bebyggelse i Seminarieparken. Självklart behöver vi bygga bostäder, men inte på de få grönytor som finns i innerstaden. Tillgången till gröna ytor är avgörande både för människors hälsa och trivsel och för Uppsalas attraktivitet. Uppsala behöver den här parken och vi kommer aldrig ge vårt stöd till att den byggs igen, avslutar Stefan Hanna.