Ställ krav på obligatorisk praktik för bidragstagare

Centerpartiets kommunalråd Stefan Hanna skriver idag på DN debatt tillsammans med Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Helene Åkerlind (L), kommunalråd i Gävle och Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd. De förordar införandet av obligatorisk praktik för långvarigt bidragsberoende.

Den svenska välfärdsmodellen bygger på att alla är med och bidrar till välfärden när de arbetar, och i gengäld försörjs av välfärden när de inte kan arbeta. Allt fler arbetsföra människor fastnar emellertid i utanförskap och långvarigt bidragsberoende. Stefan Hanna och övriga debattörer argumenterar därför för obligatorisk praktik för människor som är arbetsföra och som långvarigt erhållit försörjningsstöd. Detta skulle stärka de berörda personernas kompetens, stärka deras drivkrafter att gå från bidrag till arbete, slå mot kriminaliteten samt förhindra att stödet för den svenska välfärdsmodellen urholkas.

Du kan läsa hela debattartikeln på dn.se.