försvaret måste betala för pfas-föroreningarna

PFAS förekommer i Uppsalas grundvatten. Allting tyder på att orsaken är att Försvarsmakten använt brandskum innehållande PFAS på Ärna flygplats. Försvarsmakten bör därför ersätta kommunen ekonomiskt för nödvändiga åtgärder, skriver Stefan Hanna, Mattias Johansson och Johan Ulin i UNT.

2012 påträffades högfluorerande och potentiellt skadliga ämnen, PFAS, i Uppsalaåsens dricksvatten. Alla indikatorer pekar på att orsaken är det brandskum som Försvarsmakten tidigare använde på Ärna flygplats. Därför menar Centerpartiet att Försvarsmakten bör ersätta Uppsala kommun ekonomiskt för de åtgärder som krävs för att förebygga skadeverkningar.

PFAS-föroreningar har även påträffats i anslutning till Flygflottiljen i Ronneby. Där har Försvarsmakten betalat ut mångmiljonbelopp för kommunens kostnader, bland annat för anslutningen till ett nytt vattenverk. Det är inte mer än rimligt att Försvarsmakten tar sitt ansvar och agerar på samma sätt i Uppsala, argumenterar Hanna, Johansson och Ulin.

Debattartikeln kan läsas i sin helhet på unt.se.