Kandidatmingel med Uppsalakretsen

Den 7 oktober ordnade Uppsalacentern ett kandidatmingel för att göra det möjligt för medlemmar såväl som kandidater att samtala, lufta åsikter och diskutera kandidater och politik inför nomineringsstämman den 18 november. Eventet var välbesökt och cavabubblorna blandades med snittar och föredrag av nomineringskommittén samt Feskarns VD Michael Prising.

Ombudsman Oskar Qvarfort introducerar valkommittén som anordnade minglet upplägget för eftermiddagen.

Karin Ericsson från nomineringskommittén berättar om hur gruppen kommer arbeta vidare när medlemsomröstningen är genomförd och vilka krav som ställs på de som kandiderar.

Michela Prising, VD Feskarn och styrelseledamot Svenskt Näringsliv höll ett anförande om sin företagarresa och vad han anser att politikerna kan göra för att förbättra företagsklimatet i Uppsala.

Valkommittén bestående av Freija Carlstén, Oskar Qvarfort, Unn Harsen, med Michael Prising

Michael Prising med kommunalråd Stefan Hanna