Allvarligt att finansiella mål inte nås i rödgrön budget

Under måndagen och tisdagen debatterar Uppsalas kommunfullmäktige kommunens budget för 2018-2020. Centerpartiets förtroendevalda är djupt bekymrade över den kraftiga utgiftsökningen och kommunens skenande låneskuld. Särskilt oroande är det faktum att majoriteten lägger fram en budget där de inte når sina egna finansiella mål.

- Centerpartiet har i ett par års tid nu varnat för kommunens höga skuldsättning. Vid årsskiftet kommer Uppsalas låneskuld uppgå till närmare 16 miljarder kronor. I det läget föreslår Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att kommunen ska låna ytterligare 4,3 miljarder kronor de tre kommande åren. Det är direkt ansvarslöst, menar kommunalrådet Stefan Hanna (C).

I sitt förslag till budget för 2018 introducerar den rödgröna majoriteten ett nytt finansiellt mål; att låneskulden per invånare inte ska öka med mer än 5 procent per år under planperioden. De rödgrönas egen prognos visar emellertid att låneskulden med deras budget kommer öka 6 procent 2018, 6 procent 2019 och 8 procent 2020.

- Det är anmärkningsvärt att introducera ett nytt finansiellt mål utan att ens försöka nå det. Att försöka nå ett mål men misslyckas är en sak, men av den rödgröna budgeten framgår med all önskvärd tydlighet att de rödgröna inte ens har för avsikt att nå det här målet, fortsätter Stefan Hanna (C).

Med den rödgröna majoritetens föreslagna skuldutveckling så kommer Uppsala kommuns räntekostnader 2018 att uppgå till cirka 170 miljoner kronor.* Det motsvarar den årliga kostnaden för 410 undersköterskor eller 350 gymnasielärare.

- Det är inte rimligt att hundratals miljoner skattekronor varje år ska gå till räntekostnader istället för till välfärden. Kommunen kan absolut låna pengar för att göra tillfälliga större investeringar, men att löpande lånefinansiera kommunens verksamhet på det här sättet utsätter oss för en betydande finansiell risk, avslutar Stefan Hanna.

*Givet 2016 års genomsnittränta om 1,01%.