Omvända skolskjutsar kan lösa skolans trängselkris

De senaste dagarna har UNT rapporterat om mycket högt elevtryck på flera skolor i centrala Uppsala. Ett för högt tryck på ett fåtal skolor kan leda till försämrad arbetsmiljö för både lärare och elever, med sämre skolresultat som följd. Redan i april 2016 föreslog Centerpartiet omvända skolskjutsar som ett sätt att undvika den här situationen.

- Flera skolor i centrala staden är fyllda till bristningsgränsen, samtidigt som skolor i ytterområden har gott om lediga platser. Både lärare och elever i de överfulla skolorna vittnar om arbetsmiljöproblem. Trots det vägrar den rödgröna majoriteten styvnackat att ens undersöka Centerpartiets förslag om omvända skolskjutsar. Det är väldigt trist och riskerar att gå ut över både barn och skolpersonal, säger Unn Harsem (C), ledamot i utbildningsnämnden.

Uppsalas politiker har arbetsmiljöansvar för alla skolor i kommunen som drivs i egen regi. Utbildningsnämnden ska säkerställa en god arbetsmiljö på alla skolor och miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvaret för arbets- och vistelsemiljön i skolor och förskolor.

- För många elever på för liten yta i förhållande till antalet lärare och vuxna, leder ofrånkomligen till en sämre inomhusmiljö i skolorna. Det handlar om ökad trängsel, större slitage, mer buller och inte minst dålig luft. Folkhälsomyndigheten konkluderade 2015 att luftkvaliteten på 15 procent av Sveriges skolor är så dålig att den kan påverka elevers och lärares hälsa negativt. Det här är en fråga vi måste ta på allvar och som kräver fler typer av lösningar, säger Mattias Johansson (C), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Omvända skolskjutsar är en modell som testats med goda resultat i bland annat Falkenberg och Kristianstad. Insatserna i dessa kommuner har bland annat lett till förbättrad integration, bättre inomhus- och arbetsmiljö samt mer livskraftiga orter på landsbygden. Dessutom har utbildningen i dessa kommuner blivit mer kostnadseffektiv då personalresurser används på ett mer balanserat sätt och busstransporter är betydligt billigare än om- eller tillbyggnationer.