"Inga sirius-konkurrenter på nya studenternas"

Enligt Dalarnas Tidningar har Borlängefotbollslaget Dalkurd bestämt sig för att flytta till Uppsala från och med säsongen 2019. Centerpartiet vänder sig kraftigt emot att inhysa någon konkurrent till Sirius på Nya Studenternas.

- Sirius har varit väldigt tydliga med att de inte är beredda att dela lokaler med ett konkurrerande lag, och att de är beredda att flytta om det skulle bli aktuellt. Det är ett i grunden rimligt och förståeligt krav, och vi i Centerpartiet stöttar det helhjärtat, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

I oktober framkom att kommunen planerat in en tredje hemvist på Studenternas. Centerpartiet är villiga att överväga en arenalösning med tre hemvister om det krävs för att lösa ekonomin långsiktigt, men säger nej till föreningar som konkurrerar med Sirius.

- Att Nya Studenternas blir både dyrare och får mindre publikkapacitet än vad som först planerades för gör det svårare att få ekonomi i arenan. Vi måste hitta en hållbar ekonomisk lösning och det innebär att vi lär behöva hyra ut till fler aktörer. Det är i första hand en Uppsalaarena, inte en Siriusarena. Konkurrerande verksamheter är dock inte aktuella, det handlar om grundläggande respekt för och omsorg om de föreningar som verkat här i många decennier. Vi får titta på föreningar inom andra idrotter, eller helt andra typer av aktörer, fortsätter Stefan Hanna.

Kommunfullmäktige fattade 2014 beslut om att rusta upp Studenternas till Allsvensk standard. Den nytillträdda rödgröna majoriteten pausade emellertid projektet 2015, med konsekvensen att arenan nu kommer bli både mindre och dyrare än vad som först var tänkt.

- Skälet till att vi beslutade att rusta upp arenan 2014 var att Studenternas inte höll Allsvensk standard, samtidigt som Sirius avancemang till högsta serien blev alltmer sannolik. Att då gå fram med en lösning för att finansiera arenan som resulterar i att Sirius lämnar vore som att sälja bilen för att ha råd med bensin, avslutar Stefan Hanna.