Uppsalas räntekostnader motsvarar 430 undersköterskor

Ingress Sedan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet övertog styret i Uppsala kommun 2014 har kommunens låneskuld ökat med cirka 33 procent till närmare 16 miljarder kronor. Prognosen för de kommande tre åren är att låneskulden kommer öka med ytterligare fyra miljarder. Centerpartiet oroas av att en allt större del av kommunens medel går till att betala räntor istället för till välfärden.

 

- En växande låneskuld behöver inte vara ett problem så länge kommunens intäkter hänger med, men i Uppsala har skulden vuxit nästan tre gånger så fort som intäkterna sedan 2014, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Uppsala kommun betalade under 2017 i genomsnitt 1,17 procent i ränta på sina lån.* Det innebär att räntekostnaderna för helåret uppgick till ungefär 184 miljoner kronor.

- 184 miljoner kronor är väldigt mycket pengar som hade kunnat göra stor skillnad ute i välfärden. För de pengarna hade vi kunnat anställa 430 undersköterskor till i hemtjänsten. Nu börjar räntorna dessutom stiga, vilket innebär att kommunens räntekostnader kommer öka både på grund av ökad skuldsättning och högre räntor de kommande åren. En procentenhet högre ränta innebär nästan 160 miljoner i ökade räntekostnader, och med den rödgröna skulduppbyggnaden kommer en procentenhet högre ränta innebära mer än 200 miljoner kronor ökade kostnader per år om ett par år, säger Stefan Hanna.

* per den 31 oktober 2017.

 

Illustrationer av Uppsalas låneskuld

  • De 184 miljoner kronor Uppsala betalade i räntekostnader 2017 hade om de gått till välfärden istället kunna bekosta 380 ytterligare förskolelärare, eller 430 undersköterskor i hemtjänsten.
  • Uppsalas låneskuld är mer pengar än vad svenska staten årligen lägger på kultur, medier, trossamfund och fritid.
  • Om hundralappar motsvarande Uppsala kommuns låneskuld lades ut på en lång rad, skulle den sträcka sig 21 000 kilometer. Det motsvarar nästan sträckan mellan Uppsala och Kroatiens huvudstad Zagreb.
  • Om tiokronor motsvarande Uppsala kommuns låneskuld staplades på hög, skulle stapeln bli mer än 4 500 kilometer hög. Den internationella rymdstationen ISS ligger i omloppsbana runt jorden på cirka 400 kilometers höjd.