Beslut saknas för illa tajmat cykelgarage

Uppsala kommun meddelade i ett pressmeddelande igår att ett cykelgarage med plats för 1 200 cyklar ska byggas vid resecentrum. Centerpartiet ställer sig mycket frågande till projektet, eftersom det inte finns vare sig något beslut om eller någon budget för ett dylikt projekt.

- Jag blev väldigt förvånad när jag tog del av pressmeddelandet. Vi har inte behandlat något komplett ärende om ett cykelgarage vid resecentrum i gatu- och samhällsmiljönämnden, som inkluderar både investeringar och löpande driftskostnader. Större kapacitet för cykelparkering behövs runt resecentrum, men det är förkastligt ur både demokratiskt och ekonomiskt hänseende att gå ut såhär, säger Jonas Petersson, 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Av kommunens pressmeddelande framgår att det planerade cykelgaraget ska byggas i flera våningar, med utrymmen för cykelverkstad och liknande i bottenvåningen. Garaget ska ha plats för 1 200 cykla och beräknas kosta cirka 48 miljoner kronor.

- Kapaciteten på de cykelparkeringar som finns runt resecentrum är otillräcklig och behöver byggas ut. Beslut måste dock fattas i demokratisk ordning. Sedan är jag tveksam till om nu är rätt tidpunkt för det här projektet. Ett ärende om att bygga om hela resecentrum är på väg fram, bland annat för att två nya järnvägsspår ska dras fram och för att enligt majoriteten spårväg behöver kunna angöras någonstans. Det vore klokt att invänta det ärendet och inkludera cykelgaraget i det, säger Stefan Hanna (C).