Centerpartiet kräver åtgärder för minskad skuldsättning

Centerpartiet välkomnar Uppsala kommunkoncerns positiva resultat för 2018, men oroas av den galopperande låneskulden. Inför bokslutsdebatten i kommunfullmäktige den 23 april efterlyser partiet åtgärder för att begränsa kommunens finansiella sårbarhet.

Kommunkoncernens låneskuld växte under 2017 med drygt 1,3 miljarder kronor till 15,5 miljarder kronor. I kommunens budget prognostiseras att låneskulden kommer växa med ytterligare cirka en miljard till 16,5 miljarder kronor under 2018. Kommunens självfinansieringsgrad sjönk därtill från 62 till 56 procent, justerat för jämförelsestörande poster.

- Uppsala kommun måste sluta låna på det här obetänksamma sättet. Att låna upp miljardtals kronor år efter år som den rödgröna majoriteten gör är inte hållbart. Det ökar kommunens finansiella sårbarhet betänkligt. De rödgröna har sagt nej till våra många förslag för att minska skulduppbyggnaden, så nu efterlyser vi deras egna åtgärder, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Uppsala kommunkoncern redovisar ett resultat på 482 miljoner kronor för 2017, justerat för jämförelsestörande poster. Det är en ökning med cirka 100 miljoner kronor från föregående år.

- Kommunen redovisar ett bra resultat. När Alliansen styrde förra mandatperioden lyckades vi efter hårt arbete få kontroll på kommunens kostnader. Det är delvis frukterna av det arbetet som den rödgröna majoriteten nu skördar. Nu ser vi dock nettokostnaderna dra iväg igen. De ökade med 3,5 procent 2017 och förutspås öka med över 6 procent 2018. Det är en farlig utveckling, fortsätter kommunalrådet Stefan Hanna.

Samtidigt som resultatet är bra vittnar bokslutet om att kommunens resurser inte används tillräckligt effektivt. Det finns jämförbara kommuner som producerar betydligt mer och bättre välfärd för skattepengarna än Uppsala.

- Om Uppsalaborna betalar mer för sin välfärd än invånarna i andra kommuner ska de också få bättre kvalitet, så är det inte idag. Vi måste titta på och lära av de bästa. Ta Helsingborg till exempel, deras nettokostnader ligger cirka 7 procent lägre än Uppsalas. Samtidigt ligger de 122 placeringar bättre än oss i skolranking, 200 placeringar bättre än oss i företagsklimatsranking och 214 placeringar bättre än oss i ranking av personalkontinuitet i äldreomsorgen, avslutar Stefan Hanna.