Rödgrön kommunledning saknar krisinsikt om företagsklimatet

Under morgonen presenterade Svenskt Näringsliv resultatet från sin årliga undersökning av svenska kommuners företagsklimat. Det sammanfattande omdömet för Uppsala kommun ökar marginellt från en låg nivå, från 2,84 till 2,96 på den sexgradiga skalan. Centerpartiet kräver att den rödgröna kommunledningen tar situationen på allvar och vidtar åtgärder för att förbättra företagsklimatet.

- Den här situationen är mycket problematisk för Uppsala. Det är i företagen de resurser som finansierar vår gemensamma välfärd skapas. Om företagen verkar i ett ogynnsamt klimat innebär det att vi får mindre resurser och mindre välfärd i framtiden. Ett starkare lokalt företagsklimat är centralt för att stimulera fler studenter att stanna i Uppsala, för ett attraktivare uteliv och för bättre sponsormöjligheter för föreningslivet, säger Centerpartiets kommunalråd Stefan Hanna.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning får både politiker och företagare besvara frågor om bland annat kontakter mellan företagare och kommunen, attityder till företagande och förutsättningarna för företagande. Politikers och företagares svar redovisas separat.

- Det stora gapet mellan politikers och företagares uppfattning av företagsklimatet är särskilt allvarligt. Gapet mellan politikers och företagares sammanfattande omdöme av Uppsala har vuxit från 0,6 2011 till 0,81 nu. Det vittnar om att styrande politiker inte förstår företagarnas vardag och saknar krisinsikt om hur illa ställt det är med företagsklimatet, fortsätter Stefan Hanna.

Det är framförallt småföretagen (företag med färre än 50 anställda) som är beroende av ett gott företagsklimat. Ett litet företag kan drabbas svårt om de få anställda tvingas ta tid från kärnverksamheten för att tolka svårförståeliga regler eller bråka med kommunala politiker och tjänstemän. Småföretagen utgör 95 procent av företagen i Uppsala kommun. De står för 33 procent av kommunens arbetstillfällen och genererar 26 procent av skatteintäkterna.

- Jag som har drivit flera både stora och små företag vet hur beroende ett litet företag kan vara av ett gott företagsklimat och en samarbetsvillig kommun. Tyvärr så möter jag allt fler lokala företagare som klagar på dålig service och bristande samarbetsvilja från kommunen. För oss i Centerpartiet kommer det här vara en prioritet att arbeta med efter valet, men företagarna kan inte vänta till dess. Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S) eller vem det nu är som leder Uppsala måste visa ledarskap och agera nu, avslutar Stefan Hanna.