"De tillfälliga arbetsmarknadsåtgärdernas tid måste få ett slut"

Integrationen av det stora antalet nyanlända är en av Uppsalas främsta utmaningar de närmaste åren. Centerpartiet vill se handlingskraft och konkreta reformer för att klara utmaningen och ge fler människor en väg till arbete och gemenskap.

Under torsdagen meddelade Socialdemokraterna att de går till val på att Uppsala ska bli bäst på integration. I snart fyra års tid har de emellertid röstat ned varje förslag om att förbättra integrationen i Uppsala.

- Det är glädjande att Socialdemokraterna inser vikten av en bättre integration. Att insikten kommer först en månad innan valet gör dock att engagemanget inte känns trovärdigt. Under det rödgröna styret har Uppsala utvecklats åt fel håll på det här området, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Sedan i januari 2016 har antalet personer som varit arbetslösa i mer än 12 månader i Uppsala ökat med 30 procent, enligt Arbetsförmedlingens officiella månadsstatistik. I juni 2018 hade nästan 2 500 personer varit arbetslösa i mer än 12 månader, och knappt hälften av dem hade varit arbetslösa i mer än 24 månader.

- De tillfälliga arbetsmarknadsåtgärdernas tid måste få ett slut! Jobbpolitikens fokus måste vara att bryta utanförskap och få människor i egen försörjning. Istället för dussintals olika varianter av tillfälliga låtsasjobb som är krångliga för arbetsgivare och syftar mer till att frisera arbetslöshetssiffrorna än att få in människor på arbetsmarknaden behöver vi permanenta lösningar för dem som står längst från arbetsmarknaden, fortsätter Stefan Hanna (C).

Centerpartiet har under mandatperioden vid ett flertal tillfällen den gångna motionerat om att införa inkluderingsjobb – en obligatorisk deltidspraktik för alla som varaktigt uppbär försörjningsstöd.

- Inkluderingsjobb innebär en rättighet att bli försörjd om man inte klarar sin egen försörjning, men också en skyldighet att bidra till samhället när man försörjs av andra. Det är en reform som skulle ge fler en väg till arbete och stärka välfärdens kärna, avslutar Stefan Hanna.