Uppsalas företagarservice fortsatt i rikets bottenskikt

Uppsala hamnar på plats 199 av 290 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av Sveriges kommuners företagsklimat. Centerpartiet gläds åt att Uppsalas företagsklimat förbättrats marginellt sedan 2017, men bekymras över att det är Uppsala kommuns attityder och service till företagare som drar ned betyget.

Svenskt Näringsliv presenterar en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner en gång per år. Rankingen bygger på en enkätundersökning bland företagare. Uppsalas ranking har gradvis försämrats sedan 2014, men ökar 2018 knappt från plats 213 till plats 199.

- Det är glädjande att den fleråriga nedåtgående trenden brutits. Särskilt glädjande är att Uppsala tar ett stort kliv uppåt med 52 placeringar i kategorin Skolans attityder till företagande. Den kategorin är viktig eftersom morgondagens företagare går i skolan idag, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Uppsala kommun tillhör det absoluta bottenskiktet i flera kategorier som helt avgörs av kommunens verksamhet. Det handlar bland annat om kategorierna Service till företag (276), Tjänstemäns attityder till företagande (265) och Tillämpning av lagar och regler (262). Särskilt allvarligt är att Uppsala backar från plats 226 till plats 266 i kategorin Konkurrens från kommunen.

- Att Uppsala hamnar så lågt i flera kommunala kategorier är uselt. Det är bland annat ett resultat av den rödgröna kommunaliseringspolitiken. Det är viktigt att vi politiker ser de privata alternativen som partners och inte konkurrenter i strävan efter en välfungerande välfärd. Uppsala behöver arbeta med att bygga en värdegrund och en servicekultur där företagare ses som kommuninvånare som ska servas, menar Stefan Hanna.