Centerpartiet röstar nej till detaljplanen för Blodstensskogen

I eftermiddag röstar plan- och byggnadsnämnden om förslaget till detaljplan för Blodstensskogen (del av Norby 31:84). Centerpartiet kommer att rösta nej till planen och förorda att det berörda planarbetet avslutas.

- Vi stod bakom den här planens inriktning när planarbetet påbörjades 2012. Då planerades emellertid inte ytterligare drygt 2 000 bostäder i Eriksberg. Med hänsyn taget till det tycker vi att den här exploateringen är alldeles för aggressiv, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

I planprogrammet för Eriksberg föreslås att totalt 2 400 nya bostäder ska byggas i stadsdelen. Centerpartiet har riktat skarp kritik mot planprogrammet ända sedan den kritiserades och förordat en grönare och mer varsam utbyggnad av Eriksberg.

- Centerpartiet anser att för stora naturvärden förstörs om den här planen realiseras. Dessutom har vi uppvaktats av många boende som argumenterat väl för att behålla skogen. Som politiker måste vi ta till oss av sakliga argument och respektera människors önskemål, fortsätter Stefan Hanna.

Centerpartiets ställningstagande kan innebära att detaljplanen för Blodstensskogen faller i plan- och byggnadsnämnden. Detta innebär att bostadsutvecklaren Besqab som skulle stått för exploateringen drabbas negativt.

- Det här är tråkigt för Besqab som arbetat länge med planen. Viktiga värden står dock emot varandra, fler bostäder kontra värdefull natur och respekt för de boende. Vi har gjort avvägningen att de senare väger tyngre, men vi menar att kommunen ska kompensera Besqab med en alternativ markanvisning. Vi ser gärna att de får en markanvisning i exempelvis Vänge eller Björklinge, avslutar Stefan Hanna (C).