Ge Palermo en andra chans

Uppsalas rödgröna styre har beslutat att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Palermo. Orsaken är att Skatteverket upptaxerat företaget med hänvisning till brister i bokföringen.

- Indraget serveringstillstånd är ett orimligt hårt straff för den här förseelsen. Palermos ägare har drivit restaurangen i nio år och aldrig tidigare fått någon anmärkning vid vare sig Skatteverkets revisioner eller kommunens tillsynskontroller. Centerpartiet förordade att de skulle få en varning istället, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

I ett första skede är det brukligt att utdela en erinran för mindre förseelser eller en varning för grövre förseelser. Att återkalla serveringstillståndet för en restaurang är ett hårt straff som normalt tillämpas vid mycket grova lagöverträdelser eller vid underlåtelse att åtgärda brister som påtalats i samband med utdelande av varning. Palermo har överklagat Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten, och har betalat in den restskatt de ålagts trots att ärendet ännu inte avgjorts.

- Vi ska inte ha överseende med lagöverträdelser. Däremot måste vi ha förståelse för att det är ett omfattande regelverk många företagare måste förhålla sig till och att misstag sker ibland. Våra företagare sliter, skapar jobb och genererar skatteintäkter. Det är inte konstigt att kommunens företagare tycker företagsklimatet blivit så dåligt när tacken för det är att kommunen ger företagare rött kort direkt utan att först visa det gula, avslutar Stefan Hanna.

Fallet Palermo är inte första gången som Uppsalas rödgröna styre väljer att gå direkt på hårdast tänkbara påföljd. Samma sak gjordes 2016 gällande Luthagens Kök & Bar. Den gången upphävdes kommunens beslut av förvaltningsrätten.