Centerpartiet tog strid för höjda klimatambitioner

Under måndagskvällen tog Centerpartiet strid i kommunfullmäktige för att höja kommunens klimatambitioner. Centerpartiet vill se ett mål om att Uppsala kommun senast 2025 ska ha en utsläppsfri fordonsflotta. Efter en lång debatt avslogs motionen av en majoritet i fullmäktige.

- Uppsala har ett mål om att hela fordonsflottan ska vara fossilfri till 2025. En fossilfri fordonsflotta är bra, men en utsläppsfri fordonsflotta är bättre. Fossilfria fordon släpper fortfarande ut växthusgaser, det gör inte utsläppsfria fordon. Målet om en utsläppsfri fordonsflotta till 2025 vore därför en ambitionshöjning och ett naturligt nästa steg i kommunens klimatarbete, säger motionären och före detta fullmäktige-ledamoten Mia Nordström (C).

Fossilfria fordon är en beteckning för fordon som drivs med andra bränslen än fossila kolväten. Begreppet omfattar exempelvis fordon som drivs med el, biogas och HVO-diesel. Trots att bränslet inte är fossilt har många fossilfria fordon alltså ändå en förbränningsmotor som ger upphov till både buller och växthusgasutsläpp.

Utsläppsfria fordon är en underkategori till fossilfria fordon, som betecknar fordon vars motorer inte ger upphov till några utsläpp. Begreppet omfattar till exempel fordon med el- och vätgasmotorer. Fördelen med utsläppsfria fordon relativt andra fossilfria fordon är att de går tystare och således minskar bullernivåerna, att de inte släpper ut någon koldioxid eller andra gaser som bidrar till den globala uppvärmningen.

Efter en 40 minuter lång debatt, där Centerpartiet tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna förordade ett nytt mål om en utsläppsfri fordonsflotta, beslutade en majoritet i fullmäktige bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet att avslå motionen.

- Det är tråkigt och lite förvånande att minoritetsstyret, där ju Miljöpartiet ingår, röstar nej till en så här viktig ambitionshöjning för klimatarbetet. De brukar aldrig vara sena att sätta klimat och miljö främst i sin retorik, men det är tydligen bara just retorik. Uppsala har utsågs till världens bästa klimatstad 2018 vilket vi är väldigt glada för. Men vi kan inte leva på gamla meriter, vi måste utveckla vårt klimatarbete kontinuerligt för klimatet kan inte vänta, säger Centerpartiet gruppledare Jonas Petersson (C).