M, C och KD presenterade budget för ett tryggare UPpsala

Jonas Petersson (C), Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD).

_

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterade under måndagseftermiddagen sitt gemensamma förslag till budget för Uppsala kommun 2020. Fokus i de tre partiernas budgetförslag är att komma till rätta med den växande otryggheten i kommunen.

- Bara det senaste halvåret har vi haft fler än tio skjutningar i Uppsala. Gängbrottsligheten ökar och undersökningar visar att allt fler, i synnerhet unga kvinnor, känner sig otrygga utomhus på kvällen. Läget börjar bli akut och därför vågar vi prioritera satsningar för att göra Uppsala tryggt igen, snarare än att lova lite av allt till alla, säger kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M).

Både upplevd och faktisk otrygghet har ökat i Uppsala. Enligt den Nationella Trygghetsundersökningen 2019 är 47 procent av unga kvinnor i Uppsala oroliga för att utsättas för sexualbrott. Sedan 2012 har också antalet anmälda sexualbrott ökat med cirka 40 procent, mest ökar sexualbrott som sker i hemmet, och mängden orosanmälningar om hedersvåld har sedan 2015 ökat med 290 procent.

- Kommunen ska verka för att människor är trygga var de än befinner sig, även i hemmet. Därför vill vi stärka socialtjänsten, införa hembesök för att upptäcka missförhållanden vid ansökan om försörjningsstöd, och vi föreslår en historisk satsning på att upptäcka och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, säger Jonas Petersson (C).

Skolan spelar en viktig roll för att säkerställa barns och ungdomars trygghet. På senare tid har det uppmärksammats att barn funnit knark på skolgårdar och att den olovliga frånvaron är hög.

- Skolan ska vara en trygg plats för både elever och personal, det är en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig något. Kommunen kan göra mer för att motverka hot och våld mot lärare. Dessutom vill vi stärka elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa, och vidta åtgärder för att möta efterfrågan på trygghetsboenden och träffpunkter för äldre, säger Jonas Segersam (KD), kommunalråd och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

Att bekämpa brott och lagföra gärningsmän är primärt Polisens ansvar. Polisen behöver emellertid bättre verktyg för att kunna beivra de brott som begås. Uppsala kommun kan stötta Polisen mer än vad som görs idag.

- Genom skola och socialtjänst förebygger vi framtida kriminalitet, men kommunen måste även bekämpa den kriminalitet som drabbar människor här och nu. Därför satsar vi på fler trygghetskameror och ordningsvakter, och föreslår en handlingsplan mot människohandel, säger kommunalrådet Therez Almerfors (M).