Team för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck blir verklighet!

Tillsamans med M och KD drev vi i budgeten för 2020 igenom att Uppsala kommun ska inrätta ett särskilt team för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck - något som nu realiseras. Detta förslag grundar sig vidare i Centerpartiets handlingsplan på samma ämne som släpptes i slutet på förra året.

Centerpartiets utgångspunkt är att alla människor ska ha samma rätt till frihet och samma möjligheter att uppnå sina livsdrömmar. Att få leva sitt liv efter sin egen vilja, att älska den en vill och att inte hindras i sina livsval är rättigheter som måste gälla alla oberoende av exempelvis kön, sexuell läggning, kulturellt, religiöst eller etniskt ursprung. Att ett hedersresursteam nu blir verklighet är en stor seger för Centerpartiets politik och inte minst för de som tvingas leva under detta våld och förtryck.

Teamet ska bestå av nyckelpersoner från förvaltningar, organisationer och myndigheter i Uppsala och ska fungera som ett expertstöd. Genom att skapa ett hedersresursteam vill kommunen säkerställa att alla som är anställda i kommunen och har kontakt med barn och unga i sitt arbete, vet hur de ska jobba för att upptäcka och utreda ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersresursteamet ska erbjuda kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg.

Läs vår handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck här , 158.8 kB..