Dags att ta itu med narkotika bland unga

Att det är enkelt att få tag på droger är helt uppenbart. Mängden narkotika bland unga, inte minst på skolgårdarna, ökar. Det går inte att ta miste på att det finns en koppling mellan ungdoms- och gatuvåldet och förekomsten av narkotika på skolorna. Det är helt nödvändigt att genom ökade och effektivare insatser hjälpa de ungdomar som dragits in i missbruk och riskerar att fastna där. Vi behöver lägga i en extra växel nu, inte snart, för att undvika att användandet och försäljningen ökar ännu mer och kryper lägre ner i åldrarna.

Skälen till att problemen med narkotika har ökat är förmodligen flera. Tillgängligheten är en, där vi dessutom har en aktiv lobby som vill legalisera marijuana, med det rör sig förmodligen även om allt från grupptryck och en förändrad inställning, till segregation och otrygga hemmiljöer.

En sak är klar, det som görs är bra, men det är inte nog. Vi behöver ta ytterligare krafttag mot narkotikan. Det gäller att fånga upp varningssignaler tidigare i kedjan och där krävs ett förbättrat samspel mellan föräldrar, skola, polis, socialtjänst, ungdomscentrum och ungdomsjouren, samt högre ställda krav i och med den eskalerande situationen. Samverkan mellan aktörerna måste fungera bättre och medarbetare i skolan ska ges ett ännu större ansvar att agera och anmäla vid misstankar om narkotikamissbruk.

Vi behöver prata mer om det här. Skolan ska vara en trygg miljö där vi formas och utvecklas. Ungdomar som halkar fel måste snabbt få hjälp för att hitta tillbaka, för sin egen och samhällets skull.

Hjälpen och kompetens ska finnas där den behövs. Förutom att jobba hårt för att bryta kedjan av knarkaffärer som når ner till ungdomarna så måste vi nu när vi vet att knarkhandeln sker i våra skolor och på skolgårdar, lägga in resurser just där. Det är av högsta prioritet då det är där många av våra barn och unga möter droger för första gången. Det kan exempelvis handla om att utbilda utvald personal på skolan som kan prata med eleverna och sprida korrekt information om droger, samt erbjuda rådgivning och behandling både för individen samt dennes familj och närstående.

Vi vill ha in mer kompetents och resurser som ska vara stationerade på skolor så att man precis på samma sätt som man i alla tider gått till skolsköterskan ska kunna gå till exempelvis kuratorer. Ungdomar ska snabbt och enkelt kunna få första hjälpen utan att behöva stå och vänta i kö i flera månader. Då är det försent, och kostar samhället både i mänskligt och ekonomiskt kapital.

Viviane Obaid (C), Socialnämnden, Uppsala kommun