Centerpartiet kräver krafttag mot buset på Gränbyskolan

Centerpartiet kräver konkreta och omedelbara åtgärder för att säkerställa en trygg skolgång för eleverna på Gränbyskolan. Trygghetssituationen på skolan har försämrats avsevärt det senaste året.

Sedan hösten 2019 har trygghetssituation på Gränbyskolan i Uppsala försämrats avsevärt. Polis har fått tillkallas vid ett flera tillfällen för att hantera bland annat slagsmål, brandattentat och misstänkt beväpnade elever. Vid ett tillfälle dök 7-8 maskerade män upp på skolgården och sökte efter två elever på skolan.

- Som huvudman för skolan har Uppsala kommun ett lagstadgat ansvar för att alla elever har en trygg skolmiljö. Det ansvaret tar vi inte just nu. Kommunen har åtgärder att ta till som använts i andra sammanhang men som av något skäl inte använts på Gränbyskolan, säger Olle Romlin (C), ledamot i utbildningsnämnden.

Nannaskolan i centrala Uppsala upplevde under hösten 2019 trygghetsproblem liknande dem på Gränbyskolan. Då agerade kommunen snabbt och kraftfullt; Uppsala Skolfastigheter satte upp bommar och kameror på området och kommunala ordningsvakter började patrullera skolgården. Centerpartiet anser att eleverna på Gränbyskolan förtjänar samma beslutsamma agerande mot otryggheten. Olle Romlin ser med oro på att Gränbyskolan inte fått motsvarande insatser som Nannaskolan.

- Alla elever förtjänar en trygg skolgång. Vi får aldrig godta otrygga skolmiljöer eller tänka att det bara är naturligt för att en viss skola ligger i ett utsatt område och därmed sänka ambitionsnivån. Tvärtom, en trygg skola är extra viktigt i de områdena, att sänka ambitionsnivån är att svika eleverna som går där, säger Olle Romlin.