Elever blir utan gymnasiebetyg på grund av corona - kommunen måste agera

Centerpartiet kräver att Uppsala kommun arrangerar en avgiftsfri betygsprövning för de elever som i våras gick ut programmet International Baccalaureate (IB) på Katedralskolan. Flera av eleverna har blivit utan fullständiga gymnasiebetyg sedan deras slutprov i våras ställts in på grund av coronaviruset.

IB är ett tvåårigt gymnasieprogram där undervisning sker enligt en internationell standard framtagen av den schweiziska stiftelsen Baccalauréat international. Programmet skiljer sig från Sveriges 18 nationella gymnasieprogram bland annat genom att cirka 60% av elevernas slutbetyg bestäms av ett slutprov i slutet av årskurs två. Vårens planerade slutprov ställdes emellertid in på grund av coronaviruset och IB-eleverna på Katedralskolan fick istället slutbetyg grundade på tidigare uppgifter som inte alls var tänkta att väga så tungt som de nu gör i betygsättningen. Vissa elever har som en konsekvens av detta blivit utan fullständiga gymnasiebetyg. Katedralskolan anordnar ett nytt provtillfälle för de berörda eleverna i november – för att få pröva sina betyg behöver eleverna emellertid betala upp till 5 300 kronor ur egen ficka.

- Det är kutym att elever får betala för att göra betygsprövande omprov. För eleverna som gick ut IB-programmet i våras blir detta emellertid deras första prov, inte ett omprov. Vi i Centerpartiet menar därför att kommunen bör bekosta provet för de elever som vill, säger Olle Romlin (C), ledamot i utbildningsnämnden.

De aktuella eleverna går inte längre på Katedralskolan, så skolans budget rymmer av förklarliga skäl inga ytterligare kostnader för dem. Centerpartiet anser därför att utbildningsnämnden bör stå för kostnaden. Skulle alla 75 berörda elever vilja pröva sitt betyg i alla sex ämnen handlar det om en utgift för kommunen på cirka 400 000 kronor. Det är emellertid inte alla elever som vill pröva sina betyg, och många vill bara pröva betyget i ett eller några ämnen så i realiteten handlar det om en väsentligt mindre kostnad. Centerpartiet förbereder ett initiativärende och kommer att väcka frågan vid utbildningsnämndens arbetsutskott torsdagen den 27 augusti.

- Gymnasiebetygen är enormt viktiga för de här elevernas framtid. De avgör om de kommer in på universitetet och vilka jobb de kan få i framtiden. Kommunen kan inte helt kompensera för coronavirusets effekter, men vi kan och bör ge de här eleverna förutsättningar som är så jämbördiga med tidigare IB-klassers förutsättningar som möjligt, avslutar Olle Romlin.