Debattartikel: En omstart för Uppsala

Följande debattartikel publicerades ursprungligen på UNT.se den 2 november 2020. Du kan läsa artikeln på UNT:s webbplats här.

Uppsala kommun har drabbats hårt av pandemin. Många företagare har tvingats möta vikande efterfrågan med varsel och uppsägningar, med hastigt stigande arbetslöshet som följd. Ytterligare andra har tvingats stänga sina verksamheter. Samtidigt har många av kommunens äldre blivit ofrivilligt isolerade i sina hem. Centerpartiet föreslår därför en kommunbudget för 2021 som skapar förutsättningar för en omstart för Uppsala.

Företagande och arbetsmarknad
Uppsalas företagsklimat har brustit under flera år. Det är ett allvarligt problem som accentuerats under pandemin. Det är företagen som skapar arbetstillfällen och lägger grunden för vår välfärd. Centerpartiet agerar kraftigt för att ge kommunens företagare förutsättningar att överleva krisen, utveckla sina företagare och anställa fler. Vi permanentar flera av kommunens tillfälliga pandemiåtgärder eftersom vi tycker att företagen ska ha goda förutsättningar alltid, inte bara i kristider. Vi avsätter också medel för att utveckla en digital företagsportal som ger företag en väg in i kommunen. Företag ska kunna hantera alla ärenden, från serveringstillstånd till upphandlingsanbud, på en och samma plats. Centerpartiet vill också att alla kommunmedarbetare som möter företag och företagare i sitt arbete ska genomgå en bemötande- och serviceutbildning för att etablera en bättre servicekultur i kommunen. Vi vill att Uppsalas företag ska uppleva kommunen som en engagerad partner som strävar efter att lyckas tillsammans.

Redan före pandemin hade Uppsala problem med att arbetslösheten bitit sig fast i vissa grupper. När arbetslösheten nu stiger riskerar arbetslösheten i dessa utsatta grupper att utvecklas till ett livslångt utanförskap. Det är anmärkningsvärt att S, L och MP som styr Uppsala då väljer att skära ned på arbetsmarknadsnämnden. Centerpartiet satsar istället mer på arbetsmarknadsnämnden och föreslår en rad kraftfulla reformer för att bryta utanförskapet och få människor i arbete. Vi ställer krav på motprestation för att erhålla försörjningsstöd, vi kopplar in arbetsmarknadsavdelningen vid första kontakten när någon ansöker om försörjningsstöd och vi inför arbetsmarknadsanställningar enligt den framgångsrika Boråsmodellen.

Äldreomsorg
De som drabbats hårdast av virusets framfart är Uppsalas äldre. Många av dem har blivit ofrivilligt isolerade i sina hem. Även de äldre behöver en omstart, vilket Centerpartiet åstadkommer genom att skjuta till 127 miljoner kronor till äldrenämnden. Vi satsar på att höja äldreomsorgens kvalitet, bryta ensamheten bland äldre och att stärka beredskapen för framtida pandemier och kriser som riskerar att slå mot kommunens äldre.

Ambitionen att ge Uppsalas äldre en omstart delas tyvärr inte av alla. I den budget som föreslås av S, L och MP får de äldre mindre pengar än i något av de budgetförslag kommunfullmäktige har att ta ställning till imorgon. S, L och MP uppmuntrar dessutom äldre att åka buss, samtidigt som Folkhälsomyndigheten skarpt avråder från det. Intentionen att underlätta för äldre att komma ut och ta sig runt i kommunen är vällovlig och delas även av Centerpartiet. Tajmingen kunde dock inte vara sämre och förslaget riskerar att bli en modern ättestupa.

Stads- och landsbyggnad
Också Uppsalas stadsbyggnadspolitik behöver en rejäl omstart. Under alltför många år har stadsbyggnadspolitikens framgång mätts uteslutande i antal färdigställda bostäder. Det är en viktig faktor, men inte den enda. Centerpartiet vill inte bara bygga bostäder, vi vill bygga hem och boendemiljöer där människor kan trivas för lång tid framöver. Vi vill inte bara pressa fram nya stadsdelar, utan bygga attraktiva och hållbara samhällen. Därför har vi som enda parti sagt nej till prestigeprojektet Uppsalapaketet och ambitionen att förvandla Bergsbrunna-Sävja-Nåntuna till en betongstad. Vi motsätter oss också att bygga igen Seminarieparken i Luthagen och Blodstensskogen i Eriksberg. En växande stad behöver gröna lungor för rekreation och återhämtning, ett grundläggande behov som bekräftats av pandemin. Vi förordar istället att utvecklingen sprids i hela kommunen och öronmärker därför drygt 300 miljoner kronor för kransorts- och landsbygdsinvesteringar 2021.

Jonas Petersson (C), gruppledare

FreijaCarlstén (C), kretsordförande