C kritiska till att äldresatsningar villkoras med statliga pengar

Centerpartiet är kritiska till att det är först i pandemins slutskede när kommunen får statliga medel som Socialdemokraterna är villiga att satsa på Uppsalas äldre. Partiet menar att behoven funnits länge och att de åtgärder som nu föreslås kommer för sent.

Under onsdagen presenterade äldrenämndens ordförande Eva Christiernin (S) Uppsala kommuns nya utvecklingsplan för vård och omsorg. Planen utgör en form av vägledning för hur de extra statliga medel Uppsala kommun fått för att stärka äldreomsorgen ska användas under kommande år. Centerpartiet välkomnar många av åtgärderna, men är kritiska till att de kommer så sent.

- Många av utvecklingsplanens åtgärder är bra och välbehövliga. Utökad sjuksköterskebemanning i omsorgen, bättre personalkontinuitet i hemtjänsten och mer digitalisering och välfärdsteknologi har vi kämpat för i flera år. Hade dessa insatser funnits på plats när pandemin nådde Sverige 2020 hade Uppsalas äldreomsorg haft en bättre beredskap för att hantera den, säger äldrenämndens 2:e vice ordförande Rigmor Stenmark (C).

Centerpartiet är även kritiska till att det är först sedan staten aviserat extra kommunbidrag för stärkt äldreomsorg som omsorgssatsningar blivit aktuella för Socialdemokraterna. Behoven i äldreomsorgen har funnits länge, och både Centerpartiet och andra partier har pekat på problemen, föreslagit lösningar samt finansierat desamma i sina budgetförslag.

- Problemet med Socialdemokraternas ovilja att satsa kommunala medel på äldreomsorgen är att det skapar osäkerhet kring vad som händer med satsningarna när statsbidragen försvinner. Kommer Socialdemokraterna då skära bort de extra sjuksköterskorna och de andra satsningarna? Det är viktigt att satsningarna blir av, men det är lika viktigt att de är långsiktiga och blir kvar, avslutar Rigmor Stenmark (C).