En ikonisk Uppsalaprofil har gått ur tiden

Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att politikern, näringslivsprofilen, författaren och föreningsmannen Roland Agius gått ur tiden.

Roland föddes som det tionde barnet i en stor lantbrukarfamilj och växte upp i Tensta prästgård strax norr om Uppsala. Han blev tidigt samhällsintresserad och engagerade sig i centerrörelsen.

Roland tog plats i Uppsala kommunfullmäktige för första gången 1967, och fyra år senare tillträdde han som ledamot i kommunstyrelsen och stadsbyggnadskommunalråd. Landsbygdsutveckling låg honom alltid varmt om hjärtat. Genom hans försorg utvecklades många av de bygder som genom 1971 års kommunreform införlivats i Uppsala kommun. Under 1970-talet byggdes hundratals småhus per år runtom i hela kommunen.

I valet 1973 gick Centerpartiet starkt framåt och blev Uppsalas största borgerliga parti. Roland fick då axla rollen som kommunstyrelsens ordförande tillika finanskommunalråd. Ett hedersamt uppdrag, men knappast avundsvärt då han ärvde en kommunal ekonomi i kris. Roland visade sig emellertid vara uppgiften mogen. Genom tydligt ledarskap, sunt bondförnuft och decentralisering som ledord sanerade han under de kommande åren Uppsalas ekonomi. Han var särskilt stolt över att han lyckades med denna bedrift utan att höja kommunalskatten under en period då skatten höjdes i de flesta svenska kommuner, i många fall mer än en gång. För sitt idoga arbete belönades han av väljarna med förnyat förtroende i valen 1976 och 1979. Till dags datum har ingen av Rolands efterträdare på posten som kommunstyrelsens ordförande blivit omvald två gånger.

Bara ett år efter valet 1979 valde Roland dock att avgå. Han har i efterhand uppgivit att han då hade ”tröttnat på käbblet”. En del käbbel fick han fortsatt stå ut med, då han behöll politiken som en bisyssla i ytterligare flera år. Huvudsakligen ägnade Roland emellertid de kommande decennierna åt en framgångsrik karriär inom näringslivet, där han var verksam som vd för Svenska Byggentreprenörföreningen och ledamot i styrelserna för bland annat Vattenfall, Hotell Uplandia och Fjärde AP-fonden.

Roland var också mycket aktiv i Uppsalas föreningsliv. Han tjänstgjorde under många år som styrelseordförande för bland annat Almtuna IS, Uppsala IFK och Upplands ishockeyförbund. Det engagemang han blivit mest förknippad med är emellertid engagemanget för Uppsalas industri- och näringslivshistoria. Som författare, föreläsare och mångårig ordförande i Uppsala Industriminnesförening uppmärksammade och tillgängliggjorde Roland Uppsalas rika industrihistoria. Han ville komplettera bilden av Uppsala som akademins och kunskapens stad med bilden av Uppsala som en företagandets och entreprenörskapets stad.

Centerpartiet och Uppsala har förlorat en ikon och en välgörare med ett synbarligen outsinligt samhällsengagemang. Våra tankar går till hans närmaste som förlorat en make, en far, en morfar eller en farfar.