Bygg inte sönder vår åkermark

Uppsala kommun är den värsta i Sverige att plocka bort fin bördig åkermark för att kunna ståta med att bli en av de största städerna i landet, skriver Ingmar Jansson, Eva Cederberg, Magnus Jansson och Håkan Fredriksson.

Ett omedelbart stopp för byggnation på åkermark är nu ett måste om vi ska kunna försörja en växande befolkning med mat. Uppsala kommun är tyvärr en av de sämsta bland landets 290 kommuner när de i sin planering fortsätter att på fin åkermark bygga bostäder och industrilokaler. Hur ska vi kunna få politiker att förstå hur allvarligt läget är när vi nu befinner oss i ett kritiskt läge med Rysslands invasion av Ukraina och övriga hot mot hela världen?

Vi har i dagsläget en självförsörjningsgrad under 50 procent som har sjunkit sedan 1980. Då var självförsörjningsgraden på 100 procent. Alla lager av spannmål är tömda och om transportvägar skärs av så kommer livsmedelsaffärernas hyllor att stå tomma inom någon vecka. Hur har vi hamnat i detta läge utan att någon protesterar? Jo, det är vår naiva inställning till hur verkligheten fungerar. De styrande i kommuner och i riksdag har för många politiska broilers som kommit direkt från skolbänken. De har aldrig varit ute i verkligheten och insett att praktisk politik innebär att skapa förutsättningar för att hålla svälten ifrån inte bara hos oss, utan även ifrån världen i övrigt. Sveriges bönder har världens effektivaste produktion och den måste vi se till att utnyttja med att behålla åkermarken som nu utgör endast 6 procent av landets totala yta.

Jordbruksmark försvinner bara i Uppsala kommun med 300 hektar de senaste fyra åren. Uppsala kommun är den värsta i Sverige att plocka bort fin bördig åkermark för att kunna ståta med att bli en av de största städerna i landet. Vi får hoppas att nuvarande styre blir det sista i Uppsalas historia, som inte bryr sig om de protester som gjorts i sydöstra Uppsala, Eriksberg, Ulleråker och i Kumla området ute vid E4:an.

Nu är det hög tid att vi säger ifrån. Planerna på ett industriområde i västra Librobäck på 90 hektar åkermark är det första som måste stoppas. På den marken kan det produceras spannmål, cirka 500 ton varje år vid en normal årsmån. Det kan mätta många munnar och med Putins intrång i Ukraina – som brukar kallas Europas kornbod – blir nu bristen på spannmål ännu tydligare. Vi i Börje med omnejd och hela Uppsala är säkert av samma uppfattning att våra politiker nu måste inse allvaret och planera för att behålla jordbruksmark för produktion av mat.

Sveriges riksdag har de senaste åren lagt fram löften om en satsning på livsmedelsproduktion i hela landet. Men hur ska de gå till med den snabba fortsatta nedläggning av jordbruksmark? Hur ska framtidens lantbrukare finna mark för att se till att höja vår försörjningsgrad till den nivå som vi hade för 50 år sedan? Vi kan inte fortsätta att importera mat för överlevnad och samtidigt motarbeta våra bönder med nedläggning av åkermark och höga skatter på energi.

Det är en förödande politik som måste stoppas. Nu när valet närmar sig hoppas vi att politiker som vill sitta kvar börjar inse att demokrati innebär att lyssna på folkets röst.

I en artikel i SvD (10/9 -21) av Anna Karolina Eriksson beskrivs att 84 000 hektar åkermark har försvunnit i Sverige de senaste tio åren. Enligt Jordbruksverket konsumerar en svensk mat från 0,4 hektar per år. Det innebär att vi förlorat mark som kan föda 210 000 människor per år, bara de senaste tio åren. Uppsala tätort har cirka 165 000 invånare och Uppsala kommun 238 000 invånare år 2021.

Ingmar Jansson, ordförande Börje Centerpartiet

Eva Cederberg, ordförande Börje LRF

Magnus Jansson, ordförande Jumkil-Åkerby LRF

Håkan Fredriksson, ordförande Läbyvads LRF