Pressmeddelande om Uppsala Ponnyklubb

Det behövs en långsiktig plan för utveckling av Uppsala Ponnyklubb!

Centerpartiet vill ha en bred överenskommelse där alla partier ställer sig bakom en långsiktig plan för utveckling av Uppsala Ponnyklubb.

  • Vi vill utreda förutsättningarna för att bygga ut verksamheten med ett nytt ridhus för daglig verksamhet. Vi vill att alla barn, ungdomar och vuxna som vill ska få plats på ridskolan. Idag står 300 barn i kö, den vill vi minska till noll säger Mia Nordström (C), ledamot i Idrotts- och Fritidsnämnden som behandlar ärendet om ponnyklubbens framtid på nämndmötet idag den 20 juni.

Det viktigaste för verksamhetschefen Gabriella Pernier och styrelsen på Uppsala Ponnyklubb är att få en politisk enighet och samsyn för en långsiktigt hållbar situation och samarbete med kommunen. Man hoppas också på att politikerna vågar ta höjd och satsa på investeringar i renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

  • Det behövs en långsiktig plan för investeringar, drift, underhåll. Samtidigt ser vi stora möjligheter med en utökad verksamhet som kan bidra positivt till kommunens arbete med psykisk ohälsa bland barn och vuxna säger Ehsan Nasari (C) som kandiderar till kommunfullmäktige i höstens val.

Centerpartiet har antagit ett nationellt hästmanifest för att utveckla ridsporten och hästnäringen i hela landet. Läs mer här: En levande hästnäring – Centerpartiet - 2022.pdf , 2.3 MB. om hur vi bland annat vill göra sponsring av idrott mer jämställd och förbättra tillgången till veterinärer i hela landet.

Kontakt:

Ehsan Nasari, 073-629 84 03, ehsan.nasari@centerpartiet.se

Mia Nordström, 070-529 76 29, mia.nordstrom@vattenfall.se