Medlemsbrev: angående läget
i de kommunala förhandlingarna

Bästa medlem,

Det har gått mer än tre veckor sedan valdagen den 11 september. I Uppsala gjorde vi ett hyfsat val. Även om vi tappade ett mandat så har vi kraftigt ökat i vissa valkretsar, exempelvis i Nåntuna där vi fick 21% av rösterna.

Valet lämnade ett besvärligt parlamentariskt läge i Uppsala kommun med inga tydliga majoriteter åt något håll. Centerpartiets ingångsvärde har varit att stötta det styre där vi får igenom så mycket av vår sakpolitik som möjligt. Vi har också sagt att det är svårt för oss att styra ihop med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet.

Sedan i våras har vi haft en seriös process med både Socialdemokraterna och Alliansen där vi diskuterat hur vi ser på utvecklingen av Uppsala och förutsättningar för att kunna styra ihop. Vi kan konstatera att Centerpartiet får ett betydligt större genomslag för de viktiga sakpolitiska frågorna som vi har drivit under lång tid, som exempelvis att Uppsala ska växa grönt och med respekt för invånarnas vilja, en hållbar utbyggnad av kollektivtrafiken, mer satsningar på Landsbygden och ett starkare företagsklimat, ihop med Alliansen (M, C, KD, L).

Socialdemokraterna har inte visat tillräckligt vilja till att kompromissa i de frågorna som är viktiga för Centerpartiet, som exempelvis kollektivtrafiken och bostadsbyggandet i Sydöstra Uppsala. Det här är frågor som vi har drivit i två valrörelser och som är anledningen till att vi har kraftigt gått framåt i vissa valdistrikt. Så för oss har det varit viktigt att hålla kvar vid den linje vi har haft i dessa frågor för att stärka vårt förtroendekapital mot våra väljare.

Centerpartiet har haft ett långt samarbete med Alliansen, sedan 70-talet. Nu har Liberalerna beslutat att komma tillbaka, förra mandatperioden har de nämligen styrt med S och Mp. Det är glädjande besked. Centerpartiet har valt att ställa sig bakom ett Alliansstyre. Men detta kommer att innebära utmaningar.

Förra veckan gick Socialdemokraterna också ut i media och presenterade sitt lag som är S, V och Mp. De är också en minoritet. Även om de samlar fler mandat än Alliansen (M, C KD, L) så bedömer vi att Alliansen är ett mer hållbart minoritetsalternativ givet att det finns en majoritet i kommunfullmäktige för den linje som Alliansen driver i de stora viktiga frågorna för Uppsala de kommande åren, som exempelvis kollektivtrafiken och hur Uppsala ska växa.
Med det sagt så står Alliansen dörr öppen för att hitta samarbeten med fler partier. Vi är redo att prata med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Utvecklingspartiet Demokraterna för att hitta breda överenskommelser.

Alliansen kommer inte att samarbeta eller förhandla med SD, det är också tydligt stadfäst i det avtal som alla partier i Uppsalaalliansen har skrivit under. Men SD får självklart rösta på vår politik, precis som alla andra partier kan göra. Men att SD får ett inflytande beror på det mandat de har fått av väljarna och hur läget är i kommunen. Även Erik Pellings minoritetsstyre kommer att bli beroende av SD som läget är i just nu.

Idag har vi träffat media och presenterat Alliansens gemensamma politiska plattform som innebär fokus på kommunens kärnverksamhet (vård, skola, omsorg), klimatet och jämställdheten, landsbygden och företagsklimatet. Vi står stadiga i våra värderingar och vi har gått till val på vår valplattform där vi avser att få ett stort genomslag.

Den 17 oktober väljer Uppsala kommunfullmäktige ett nytt styre för Uppsala. Just nu jobbar vi hårt för att kunna ingå i det. Men det är ett besvärligt läge och ingenting är klart förrän efter den 17/10.

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till mig på ehsan.nasari@centerpartiet.se.

Varma hälsningar,

Ehsan Nasari