Minutstyrningen illa för individen

Bild

Det är utföraren som ska följas upp och kontrolleras, inte medarbetaren, skriver Karin Thalén.

Centerpartiet anser att minutstyrningen av hemtjänstinsatserna inte gagnar individen. Det skapar stress både för den som har ett biståndsbedömt behov och medarbetarna. Att leverera hemtjänst enligt minuttaxa är inte personcentrerad vård och omsorg utan liknar mer industriproduktion. Människor är inte maskiner och multisjuka sköra äldre har behov som varierar över tid.

När kommunen konkurrensutsätter sin äldreomsorg och i detta fall hemtjänsten måste kommunen, som har det yttersta tillsynsansvaret enligt lagstiftningen, kontrollera de utförare som fått auktorisation att bedriva hemtjänst. Det måste kunna ske mer tillitsbaserat, det vill säga genom täta och regelbundna uppföljningar, både genom oanmälda och anmälda inspektioner och besök hos utförarna. Men också genom dialog och regelbunden kontakt med både utförarna och brukarna.

Vi måste också ge våra äldre och deras anhöriga möjlighet att utvärdera insatserna och låta de ge kommunen synpunkter på omfattning och kvalitet av den hemtjänst som utförs. Det kan inte bara vara genom att skicka fakturor som grundar sig på biståndsbedömd och beviljad tid per månad.

Det är medarbetarnas kompetens, bemötande och möjlighet att individanpassa insatsen utifrån behov som skapar trygghet, inte att registrera minuter hos brukaren. Kontaktpersonen är den som tillsammans med brukaren ska bestämma vilken insats som ska genomföras och när. Systemet med minutstyrning har införts för att kontrollera utförarna men inte för att garantera en hemtjänst som är personcentrerad och genomförs med kvalitet och omtanke för den som behöver insatsen.

Carin Kumlin skriver (UNT 4/1) att det fanns problem med stölder och funderingar om hemtjänstpersonal hade varit hos brukarna eller ej innan systemet med registrering av tid infördes i Uppsala kommun. Självklart måste vi säkerställa att våra äldre får den omsorg som de har rätt till och att de kan känna sig trygga. Men huvudproblematiken inom äldreomsorgen idag är att vi inte klarar av den viktiga uppgiften att ta hand om våra medarbetare. Om ledarskapet, arbetsmiljön och lönenivåerna inom äldreomsorgen hade varit bättre skulle vi kunna attrahera och behålla medarbetare med högre kompetens och framför allt attrahera de som verkligen vill arbeta med omsorg av våra äldre. Och det är utföraren som ska följas upp och kontrolleras inte medarbetaren.

Karin Thalén, kf-ersättare (C) och ledamot i äldrenämnden

Länk:

Minutstyrningen illa för individen - UNT

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.