Ingen folkomröstning om spårväg

Till och med Erik Pelling och Stefan Hanna säger nu att det inte blir en folkomröstning om spårvägen, skriver Ehsan Nasari i en slutreplik.

Vi i Centerpartiet är mycket glada över att Utvecklingspartiet också inser vikten av tidiga medborgardialoger och delar vårt engagemang för en livskraftig lokaldemokrati (UNT 11/2).

Att formaliserade bygderåd och stadsdelsråd ska fungera som remissinstans i stadsbyggnadsutveckling är ett förslag som Centerpartiet drivit sedan länge för ökat medborgarinflytande. Vi välkomnar naturligtvis att fler ansluter sig till den linjen. Ett annat förslag som allianspartierna driver just nu är att Uppsala kommun ska få ett landsbygdsråd där bygderåden får sitta med. Då får de ett större inflytande i landsbygdens utveckling än nuvarande ordning. Vi hoppas att UP kan stötta det förslaget.

När det kommer till att underkänna spårvagnsfolkomröstningens lämplighet verkar Centerpartiet vara i gott sällskap. Såväl kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och UP:s partiledare Stefan Hanna har nu svängt i frågan och menar nu att en folkomröstning om spårvägen inte vore just lämplig. Man har nämligen insett att skjuta på beslutet till EU-valet i juni 2024 skulle innebära att inte bara kommunen utan även regionen får stå med förgäveskostnader.

Samtidigt är kommunen i färd med att arbeta fram en ny översiktsplan, det dokument som ska vara vägledande för stads- och bebyggelseutvecklingen i hela Uppsala kommun. Är tanken att det arbetet ska invänta resultatet av en folkomröstning som ingen nu vet vad den ska handla om i nästan ett och ett halvt år?

För om vi förstår det hela rätt så ska en folkomröstning fortfarande hållas, man har bara inte beslutat sig för om vad.