Klimatfrågan kräver handlingskraft – vi behöver inte fler politiska organ!

Uppsala och Sverige behöver en offensiv klimatpolitik

Uppsala kommun har ambitiösa klimatmål, 2030 ska vi vara klimatneutrala. För att lyckas med det behöver vi växla upp arbetet med klimatomställningen. Därför yrkade vi från Centerpartiet på dagens kommunstyrelse att uppdra till kommunledningskontoret att:

  • utreda hur vi kan stärka den lokala klimatorganisationen för att växla upp omställningsarbetet, exempelvis genom att inrätta ett Miljö- och klimatkansli under kommunstyrelsen
  • förstärka samarbetet med Stiftelsen för universitet, näringsliv och samhälle (STUNS) och Uppsala klimatprotokoll för att växla upp klimatomställningsarbetet och inom ramen för dessa samarbeten etablera samverkan med forskningen för att med stöd i aktuell kunskap och forskning bidra till att göra kommunens klimatarbete mer effektivt.

Styret med S,V och Mp vill i stället inrätta det politiska organet miljö- och klimatberedningen. Vi har tidigare haft liknande organ, då hette det miljömålsberedning. Vi centerpartister tror inte att ytterligare politiska organ kommer lösa problemen. Vi behöver stärka vår egen organisation med bättre samordning av våra resurser samt fördjupa och växla upp vårt arbete inom ramen för Uppsala klimatprotokoll, där vi tillsamman med näringslivet, universiteten och Region Uppsala ökar takten i klimatomställningen.

Detta är nödvändigt för en offensiv klimatpolitik, något som behövs såväl lokalt som nationellt och globalt. Därför är det en oroväckande läsning som det Klimatpolitiska rådet presenterade idag. Deras utvärdering av regeringens klimatpolitik under det gångna året slår fast att den nya inriktningen hittills leder till ökade utsläpp. Det är helt fel väg att gå. Både Uppsala och Sverige förtjänar en resultatinriktad klimatpolitik för verklig förändring. Det kommer Centerpartiet alltid kämpa för.