Interpellation angående att oroligheter och stök hämmar verksamheterna vid Sävja Kulturcentrum

Vid kommunfullmäktige den 24/4 lämnade Centerpartiet in fyra interpellationer. Här kan du läsa den angående att oroligheter och stök hämmar verksamheterna vid Sävja Kulturcentrum.

Det senaste året har kommunens verksamheter vid Sävja Kulturcentrum drabbats av återkommande störningar i form av stök och oroligheter. Det har bland annat resulterat i färre besökare och minskad utlåning vid Sävja bibliotek, färre deltagare vid lokala föreningars aktiviteter och skadegörelse på möbler, inredning och lokaler. Därtill har kommunens kostnader för ordningsvakter snabbt ökat.

Det finns flera orsaker till att situationen eskalerat. Men enligt rapporter från Polisen och kommunens egen personal är stöket i Kulturcentrum som mest utbrett på eftermiddagarna, i samband med att fritidsklubben håller öppet. Utöver att mellan- och en del högstadieelever från Stordammsskolan är på klubben, förekommer även att skolungdom från andra delar av staden söker sig dit.

Enligt föreningsaktiva i området skulle många av problemen kunna lösas om skolan tog ett större ansvar för klubben och upplät lokaler hos sig istället. Eftersom inga åtgärder som Kultur- och fritidsförvaltningen hittills vidtagit har hjälpt, bör en tillfällig flytt av fritidsklubben till Stordammsskolan kunna vara ett lämpligt steg att ta, alternativt att klubben temporärt stänger igen. Om inte annat för att alla andra Sävjabor ska kunna börja hitta tillbaka till sitt Kulturcentrum och känna sig trygga att vistas och ta del i verksamheterna där.

Jag frågar Kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson:

  • Vilken är hennes bild av att åtgärderna för att komma tillrätta med stöket i Sävja Kulturcentrum inte hjälpt?
  • Anser hon att Stordammens skola och Utbildningsförvaltningen bör ta ett större ansvar än idag för att deras elever i så hög grad bidrar till att störa ordningen i Sävja Kulturcentrum?
  • Är hon öppen för att tillfälligt stänga fritidsklubbens verksamhet i Sävja Kulturcentrum tills situationen förbättrats?

Mattias Johansson (C)