Nämndinitiativ om seniorrestauranger

2023-09-22

Uppsala kommun skriver i sitt program för en äldrevänlig kommun att en aktiv, social och
inkluderande tillvaro hjälper människor till ett oberoende liv och god hälsa. Det är precis detta som
våra seniorrestauranger erbjuder, ett bra tillfälle att äta en god och näringsriktig måltid samtidigt
som man träffas, bryter ensamheten och mår bra. Därför är det olyckligt att dessa restauranger nu
stängs ner.

När det gäller stängningen av seniorrestauranger som exempelvis Ramund så är det värt att
poängtera att de fungerar som träffpunkter för alla seniorer i stadsdelen. Det går inte att ersätta med
det annars lovvärda försöket med att öppna fler skolrestauranger för seniorer. I dag är det stor brist
på just träffpunktslokaler för seniorer och i stället för att avvecklas är Ramund värt att satsa på.
Det finns en rad aktiviteter man skulle kunna satsa på, studieverksamhet i samordning med
studieförbunden eller varför inte en ”digitalskola”. Redan i dag är nämligen de aktiviteter som
anordnas välbesökta. Varannan måndag håller SPF till exempel uppskattade föreläsningar, som varje
gång samlar omkring 100 personer. Då kommer också köket till användning.

Självklart behöver lokaler ständigt ses över och restaureras, så är det med hela det kommunala
beståndet. Det är helt enkelt en fråga om just prioriteringar. Det här är dessutom små summor i
jämförelse med att behöva bygga nytt

Från Centerpartiet anser vi att äldrenämndens beslut strider mot arbetet att Uppsala kommun ska
vara en ”äldrevänlig kommun”. Det är även oacceptabelt att man inte kommunicerat med berörda
innan beslutet fattades. Såväl brukare som pensionärsorganisationer är direkt berörda och har
protesterat mot beslutet. Någon konsekvensbeskrivning har inte heller presenterats vare sig för
nämnden eller berörda.

Med anledning av ovanstående yrkar vi
att äldrenämnden omprövar och ändrar beslutet att stänga seniorrestauranger på helger
att äldrenämnden ändrar beslutet att stänga seniorrestaurangen på Ramund

Karin Thalén (C)

Rigmor Stenmark (C)