Interpellation om våldsvågen

Vid kommunfullmäktige den 9 oktober lämnade Centerpartiet in en motion och en interpellation. Läs gärna vår interpellation om våldsvågen här.

Vi skriver just nu ett mörkt kapitel i Uppsalas historia. Den pågående våldsvågen skördar liv efter liv. De dödade och sårade är många gånger fullständigt utomstående, utan någon som helst kriminell belastning. Vanliga människor, vem som helst. De läggs nu en efter en till en mörk lista, en lista som inte visar några tecken att avslutas. En lista över vårt misslyckande.

Ett gängkrig pågår mitt ibland oss. Minderåriga lejs från hela landet att agera barnsoldater på gängens slagfält, våra gator och torg, bostadsområden och hem.

Den som är otrygg är också ofri. Den som inte vågar gå ut i sitt bostadsområde efter mörkrets inbrott, som tvingas flyttas från en stadsdel de egentligen trivs i eller inte vågar ta ett jobb i en viss stadsdel på grund av rädsla att utsättas för brott är inte fri. Därför är tryggheten så viktig. Trygga människor är människor som vågar ta ett nytt jobb, starta ett nytt företag eller bilda familj. Trygga människor är människor som bidrar till att hela samhället utvecklas.

Uppsala ska vara en trygg kommun både i hemmet som på offentliga platser i såväl staden som kommunens mindre orter. Så ser det inte ut i dag.

För att bryta den negativa trenden med ungdomar som rekryteras till kriminalitet behöver vi sätta in systematiska förebyggande insatser redan från förskolan med fokus på de familjer där det finns riskfaktorer. Uppsala kommuns medarbetare gör redan idag ett fantastiskt jobb. Nu behöver de förutsättningarna att kunna göra ännu mer. Vi måste förstärka socialtjänsten och öka myndighetssamverkan. Vi måste vidta alla åtgärder vi kan.

Mot bakgrund av detta frågar jag kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S):

1)      Den 1 juli fick Sveriges kommuner ett utökat ansvar för det förebyggande arbetet. För att lyckas med det krävs en hög nivå av systematiska åtgärder och uppföljning. Hur säkerställer du att Uppsala kommun klarar av det uppdraget?

2)      Kommer du finansiera en utökning av den framgångsrika samverkansformen SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid), som idag bara finns för högstadiet, till mellanstadiet?

3)      Familjecentralerna är en viktig del i det förebyggande arbetet, hur arbetar du för att de ska utökas och implementeras i fler stadsdelar i snabbare takt?

Ehsan Nasari (C)

Kommunalråd