Centerpartiet är de enda som vill bevara den biologiska mångfalden

Exploatera inte ovärderliga naturområden!

Minskningen av den biologiska mångfalden och den globala uppvärmningen är de två största hoten mot vår planet. Därför är det beklagligt att de styrande partierna S,V och MP avslog Centerpartiets förslag att helt undanta exploatering av markområden som är av högsta naturvärde (naturvärdesklass 1) på dagens kommunstyrelse när riktlinjer för ekologisk kompensation vid markanvändning antogs.

Naturvärdesklass 1 definieras enligt svensk standard som ett område med särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 4% av kommunens mark har högsta naturvärdesklass.

Centerpartiet menar att det är ansvarslöst mot kommande generationer och vår planet att bygga på områden som enligt svensk standard är ”av särskild betydelse global för den biologiska mångfalden”

Igår kommenterade vårt kommunalråd Ehsan Nasari de nya riktlinjerna i P4 Uppland. Inslaget kan du lyssna på här.