Freija Carlstén

Personbild

Riksdagskandidat 2022, Uppsala län


Freija har tidigare varit ordförande i Centerpartiet Uppsala och suttit i Uppsala kommuns plan och byggnadsnämnd och i kommunens fastighetsbolag. Freija är aktiv i Centerpartiet för att verka för ett samhälle där medborgarna får större frihet och ansvar. Till vardags arbetar Freija som landskapsarkitekt och vill se gröna, hållbara och hälsosamma samhällen.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.