Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Freija Carlstén

Freija Carlstén

Personbild


Ersättare i plan- och byggnadsnämnden

Freija är landskapsarkitekt med förkärlek till attraktiv stadsbyggnad som bygger platsidentitet och trygghet och en levande och företagsam landsbygd. Freija anser att alla borde ha möjlighet att äga sitt boende och att kärnfamiljsstandarden på lägenheter borde ha skrotats för länge sedan. Freija bor i Industristaden i Uppsala och har sina rötter i Helsingborg och Leksand.

Freija är ersättare i plan- och byggnadsnämnden.