Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Gunilla Zetterling

Gunilla Zetterling

Personbild


Revisor för Uppsala Bostadsförmedling, Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsala Parkerings AB och Uppsala Sport- och rekreationsfastigheter AB

Gunilla är revisor för fyra av Uppsalas kommunala bolag; Uppsala Bostadsförmedling, Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsala Parkerings AB och Uppsala Sport- och rekreationsfastigheter AB.