Jan Frischenfeldt

Personbild


Ledamot i styrelserna för Uppsala Industrihus AB och Uppsala Förvaltningsfastigheter AB

Jan Frischenfeldt är ledamot i styrelserna för Uppsala Industrihus AB respektive Uppsala Förvaltningsfastigheter AB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.