Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Jan Frischenfeldt

Jan Frischenfeldt

Personbild


Ledamot i styrelserna för Uppsala Industrihus AB och Uppsala Förvaltningsfastigheter AB

Jan Frischenfeldt är ledamot i styrelserna för Uppsala Industrihus AB respektive Uppsala Förvaltningsfastigheter AB.