Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Karin Ericsson

Karin Ericsson

Personbild


Ersättare i kommunfullmäktige

Ledamot i plan- och byggnadsnämnden

Karin är pensionerad ingenjör med bakgrund inom stadsbyggnad och lantmäteri. Hon brinner för en mänskligare stadsmiljö där gemenskapen byggs in och grönområden värnas, och för en levande landsbygd. Karin är ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i plan- och byggnadsnämnden.