Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Linnea Hylén

Linnea Hylén

Personbild


Ledamot i styrelsen för Uppsala Parkerings AB

Linnea är ledamot i styrelsen för Uppsala Parkerings AB och är även suppleant i styrelsen för stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket.