Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Mikael Eriksson

Mikael Eriksson

Personbild


Ledamot i idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot i kommunala handikapprådet

Mikael Eriksson är egenföretagare och deltidspolitiker boende i Valsätra. Mikael brinner för idrott och fritid, i synnerhet för ungdomar med funktionsnedsättning. Mikael är Centerpartiets ledamot i idrotts- och fritidsnämnden och i kommunala handikapprådet.