Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Oskar Åsberg

Oskar Åsberg

Personbild


Suppleant i styrelsen för Uppsala Vatten & Avfall

Oskar är suppleant i styrelsen för Uppsala Vatten & Avfall. Han sitter även i Centerpartiet Uppsalas kretsstyrelse.