Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Steffen Weckner

Steffen Weckner

Personbild


Ledamot i styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling

Steffen är ledamot i Uppsala Bostadsförmedlings styrelse.