Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Mål och budget

Mål och budget

Personbild


Centerpartiet Uppsalas mål och ekonomiska satsningar inför 2018

I Centerpartiets förslag till Mål och budget 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 presenteras våra mest prioriterade satsningar 2018. Satsningarna spänner över samtliga kommunala verksamheter, men mest pengar öronmärker Centerpartiet för grön stads- och landsbyggnad, äldreomsorg och integration:

  • Landsbygdsinvesteringar på 1 035 miljoner kronor över åtta år. Investeringarna ska gå till bland annat fler bostäder, mer närservice och ett rikare fritidsliv på landsbygden. Fokus i satsningarna ligger på orterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge som ligger strategiskt utspridda i kommunen och kan förse alla kommuninvånare med välfärd och service.
  • Satsningar på 81 miljoner kronor för en bättre äldreomsorg, bland annat högre ersättning för hemtjänst på landsbygden, mer personal på trygghetsboenden och fler aktiviteter på träffpunkter.
  • Satsningar på 142 miljoner kronor för bättre integration av nyanlända och människor i utanförskap, bland annat inkluderingsjobb, mentorskapsprogram för nyanlända och riktade integrationsstöd till skolor och idrottsföreningar.

Centerpartiet Uppsalas förslag till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020.