Mål och budget

Personbild


Centerpartiet Uppsalas mål och ekonomiska satsningar inför 2021

I Centerpartiets förslag till Mål och budget 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023 presenteras våra mest prioriterade satsningar 2021. Satsningarna spänner över samtliga kommunala verksamheter, men mest pengar öronmärker Centerpartiet för grön stads- och landsbyggnad, företagande och arbetsmarknad samt äldreomsorg:

  • Landsbygdsinvesteringar på 1 014 miljoner kronor över tre år. Investeringarna ska gå till bland annat fler bostäder, mer närservice och ett rikare fritidsliv på landsbygden. Fokus i satsningarna ligger på orterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge som ligger strategiskt utspridda i kommunen och kan förse alla kommuninvånare med välfärd och service.
  • Satsningar på 127 miljoner kronor för en bättre äldreomsorg och för att bryta ensamhet bland äldre. Centerpartiet ger bland annat alla som är 70+ rätt till färdtjänst under pandemin, satsar på deltagandekultur för äldre samt genomför ett kompetenslyft i äldreomsorgen.
  • Satsningar på knappt 54 miljoner kronor för att förbättra kommunens företagsklimat, främja företagande samt bryta bidragsberoende och få människor i egen försörjning. Bland annat ställs krav på motprestation för att erhålla försörjningsstöd, arbetsmarknadsanställningar enligt Boråsmodellen införs och en digital företagsportal som ska ge företagare en väg in i Uppsala kommun lanseras.

 

Centerpartiet Uppsalas förslag till Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.