Politiska program

Bild

Centerpartiets kommunala handlingsprogram är en heltäckande sammanställning av våra lokala ställningstaganden. På ett par områden som Centerpartiet Uppsala brinner lite extra för har vi dessutom tagit fram särskilda och mer detaljerade program eller handlingsplaner.

Centerpartiet Uppsalas kommunala handlingsprogram är den mest fullständiga redogörelsen över den politik vi vill förverkliga i Uppsala kommun. Innehållet fastställs årligen av partimedlemmarna på kretsens årsstämma.

Centerpartiet Uppsala har dessutom smalare och mer detaljerade program för ett par politikområden som vi brinner lite extra för. Vi har under lång tid haft ett särskilt program för landsbygdsutveckling. Sedan hösten 2019 har vi dessutom program för Hållbar och hälsosam stadsutveckling och en Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.