Tryggt och friskt åldrande

Personbild


Politik för en värdig ålderdom och bra omsorg

I Uppsala ska ingen behöva oroa sig för att bli gammal. Våra äldre är de som byggt vår kommun och de förtjänar en trygg ålderdom. För oss i Centerpartiet innebär det att de ska kunna leva självständiga och aktiva liv så länge som hälsan tillåter, och att de ska få en värdig omsorg när hälsan sviker. För att säkerställa att Uppsalas äldre förblir friska så länge som möjligt vill Centerpartiet satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Populära gångstråk ska vara välplanerade och försedda med parkbänkar och rastplatser så att också den som inte orkar gå så långt kan njuta av en promenad i solen. De kommunala träffpunkterna för äldre ska erbjuda ett rikt utbud av kultur- och idrottsaktiviteter för att främja möten och bryta ensamhet bland äldre, och alla ska ha nära till en friskvårdsanläggning.

Centerpartiet värnar människors rätt att bestämma över sina egna liv. Därför står vi upp för äldres rätt att själv välja – och välja bort – omsorgsgivare och äldreboende. Därför vill vi också utöka antalet äldreboendeplatser runtom i Uppsalas olika delar. Man ska själv kunna välja var man vill bo, och man ska inte behöva flytta från en ort man bott och trivts på i många år för att det bara finns äldreboendeplatser i stan.

  • Säkerställ äldres möjlighet att välja hemtjänst och vård- och omsorgsgivare
  • Utveckla Fyrishov till ett friskvårdscenter med särskild kompetens för att främja äldres hälsa
  • Fler kultur- och idrottsinsatser i anslutning till kommunens träffpunkter
  • Fler platser på trygghets- och serviceboenden i olika miljöer

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.