Valplattform

Personbild


Vår vision för Uppsala och vår politik för nästa mandatperiod

I vår valplattform presenterar vi vad Centerpartiet söker mandat för att genomföra i Uppsala kommun mandatperioden 2018-2022. Valplattformen innehåller vår vision för Uppsala kommun, de utmaningar vi ser som mest centrala de kommande åren, samt vår reformagenda för att möta de utmaningarna.

Uppsala är i många avseenden en bra kommun att bo, verka och leva i. De senaste åren har utvecklingen i kommunen emellertid gått åt fel håll. För att nämna några saker så förtätas delar av staden till oigenkännlighet samtidigt som landsbygden inte får ta del av utvecklingen, kvaliteten på äldreomsorgen har försämrats och antalet långtidsarbetslösa har tillåtits växa explosionsartat trots en stark konjunktur.

Centerpartiet söker Uppsalabornas förtroende för att vända utvecklingen. Vi står för en annan väg för Uppsala - framåt!

Centerpartiet Uppsalas valplattform 2018

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.